Folkrörelsen friluftsliv

Sverige har många organisationer som organiserar friluftsliv i olika former. Tillsammans med alla de former av friluftsliv som bedrivs helt skilt från organisationer gör detta friluftslivet till en av de största folkrörelserna i Sverige.

I det svenska friluftslivet ingår organisationer som Friluftsfrämjandet, Jägarförbundet, Sportfiskarna, Svenska Klätterförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Scouterna. Friluftsliv kan med andra ord handla om många olika saker. Friluftslivet stärker hälsan, och är för många ett sätt att koppla av, även om det kan vara ansträngande.

Det svenska friluftslivets olika aktörer är samlade i intresseorganisationen Svenskt friluftsliv. Där ingår 24 olika organisationer, som varje år utfärdar två miljoner medlemskap. Många är troligen medlemmar i mer än en av dessa föreningar.

Sveriges bästa friluftskommuner

Även om det alltså finns ett flertal organisationer i Sverige som bedriver olika typer av friluftsliv har också det offentliga ett stort ansvar.

Vissa kommuner har en speciell tjänsteman eller –kvinna anställd, med ansvar för att utveckla möjligheterna till friluftsliv i kommunen. Visst är friluftslivsturism en viktig inkomstkälla för många kommuner, inte minst i norra Sverige, men minst lika viktigt är att de boende i kommunen ska ha goda möjligheter att ge sig ut i naturen på kvällar och helger. De leder till att de mår bättre, vilket leder till minskade kostnader för sjukskrivningar. En av de kommuner som har en anställd friluftssamordnare är Skellefteå. Där heter hon Ulrika Rönnlund.

Naturvårdsverket delar varje år ut en utmärkelse till landets bästa friluftskommun. 2014 års vinnare presenterades i april, och tre kommuner fick dela på förstaplatsen. De var Leksand, Söderhamn och Örebro, som alla tre fick full poäng. Grunden för undersökningen är en enkät som skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige. 252 av dessa svarade på enkätens frågor, så rent teoretiskt kan det finnas ytterligare någon kommun som skulle ha fått vara med och dela på förstaplatsen.

Frågorna i enkäten rörde bl.a. planering och information kring friluftslivet i kommunen, samt hur kommunen samarbetar med andra aktörer, som ideella föreningar. Inte minst är tillgängligheten viktig, och där spelar den tätortsnära naturen en viktig roll.

Ett hedersomnämnande fick Härryda kommun, som var den som hade förbättrat sitt resultat mest sedan föregående år.