Kulturturism

Turism behöver inte handla om att vandra i fjällen eller paddla kajak. Det kan lika gärna handla om att besöka platser som ingår i vårt kulturarv.

Sverige har ett rikt kulturarv, med lämningar från stenåldern och fram till den tidiga industrialismen. Alla dessa lockar dels specialintresserade, som gärna klär sig i tidstypiska kläder och iscensätter scenarier som visar hur livet kunde vara vid den aktuella tidpunkten. Något liknande förekommer på Skansen, och i tv-programmet Historieätarna.

Den som vill ha tips på vart man kan åka för att kulturturista rekommenderas att läsa Svenska turistföreningens tidning Turist. Den har ett visst fokus på vandrarhem och fjällstugor, men innehåller även många tips om intressanta kulturmiljöer. Tidningen finns att läsa på de flesta svenska bibliotek.

FN-organet UNESCO, som ansvarar för frågor som rör utbildning, vetenskap och kultur, klassificerar unika kulturmiljöer som världsarv. I Sverige finns 15 sådana, som enligt UNESCO är av stort värde för hela mänskligheten. Riksantikvarieämbetet har sammanställt en guide till dessa världsarv. Guiden finns att ladda ned i PDF-format här.

Våra favoriter

Men Sverige har betydligt mer att bjuda på än dessa 15 monument. Natur- och kulturbussen har några personliga favoriter. Bland dessa finns:

  • Industrilandskapet i Norrköping. Norrköping var länge en viktig svensk industristad, och i de centrala delarna av staden finns flera gamla fabriksbyggnader bevarade. De flesta av dessa är uppförda mellan 1850 och 1920, och har därför ett helt annat utseende än vad man förknippar med dagens fabriker. Den mest kända byggnaden är troligen det s.k. Strykjärnet, som idag inrymmer Arbetets museum. Denna byggnad är enligt många den vackraste i Sverige.
  • Trästaden Hjo. Hjo fick sina stadsprivilegier redan på 1400-talet, men ar länge fört en tillvaro i skymundan. Med sina många välbevarade trähus förtjänar staden ett bättre öde. Den gamla stadsgränsen, som gick vid Hjoån, är fortfarande klart synlig. Den gamla tullstugan från 1671 finns kvar, och inrymmer idag en affär. I kvarteret Långan vid Vätterns strand låg tidigare flera garverier. Portarna är breda, eftersom det tidigare var nödvändigt att kunna köra in på gårdarna med häst och vagn.
  • Piteå växte fram som en handelsplats, och låg ursprungligen där Öjebyn ligger idag. 1665 drabbades dock staden av en kraftig eldsvåda, och nästan alla hus brann ned. Den nya staden byggdes upp på den plats där Piteå idag ligger, på Häggholmen. Kyrkan och rådhuset var bland de första byggnader som återuppbyggdes, och Rådhustorget är idag ett av endast två bevarade svenska 1600-talstorg.